SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA NHÀ TRƯỜNG

—————–

Trường Tiểu học Ngãi Lợi được thành lập từ thập niên 50 của thế kỷ XX. Đến năm 1989, Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ban hành Quyết định số 448/QĐ.UB.89 ngày 01/8/1989 về việc Thành lập Trường Phổ thông cấp I Ngãi Lợi thuộc Phòng Giáo dục thị xã Tân An; nay là trường Tiểu học Ngãi Lợi thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An.

ANH BIEU TUONG

Trường nằm trên đường Võ Duy Tạo thuộc ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, một xã ngoại thành của thành phố Tân An và cách trung tâm thành phố 5km. Trường có diện tích khuôn viên là 6006m2. Sau năm 1975, trường có 2 điểm: điểm chính thuộc ấp Ngãi Lợi A và điểm phụ thuộc ấp Bình An B. Từ những ngày đầu thành lập công tác dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế của địa phương và đời sống của đa số nhân dân chưa phát triển; quy mô trường lớp chưa đảm bảo, đội ngũ giáo viên không đồng bộ về trình độ chuyên môn. Đến năm 2000 trường được UBND thị xã Tân An đầu tư xây dựng 12 phòng học; năm 2006 UBND thị xã Tân An tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 06 phòng học và đến năm 2011 UBND thành phố Tân An xây dựng 10 phòng chức năng. Năm học 2009-2010 trường đã chính thức xoá điểm Bình An và tiến hành mở mô hình bán trú cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày (10 buổi/tuần) chất lượng giáo dục của nhà trường từ đó có những chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp được xây dựng và dần hoàn thiện; đội ngũ giáo viên được tăng cường đủ về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quan tâm của các lực lượng xã hội ở địa phương, bằng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ giáo viên và học sinh, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tạo được niềm tin  và sự tín nhiệm của cha mẹ học sinh.